FreeStart Matka- ja Spordiklubi

 

 

Päev täis puhast matkarõõmu!

 

Tegevuskava

Tegevused 2017 aastal:

 

Kevadel 2017 algab MTÜ-le kuuluvate kanuudega veematkade pakkumise hooaeg piirkonna elanikele. Matkasid kavatsetakse pakkuda nii Põltsamaa jõel kui ka teistel Kesk-Eesti jõgedel (Pedja jõgi, Pärnu Jõgi, Suur-Emajõgi jmt). Hooaja jooksul kavatsetakse tõsta läbiviidavate matkade ja ürituste arvu ca 30 matka- jm ürituseni. Üritustel osalevate inimeste koguarvu oodatav tõus on 150-200 inimest.

Lisaks enda poolt korraldatavatele üritustele on plaanis osaleda Eesti suurematel veematkaüritustel Võhandu ja Pärnu jõel. Piirkonnavälistel üritustel osalemisega tutvustab klubi Põltsamaa piirkonda kui matkadele ja looduslähedastele eluviisidele avatud piirkonda, mis annab võimaluse suurema hulga kodumaiste ja ka välismaiste loodusturistide saabumiseks piirkonda.

2017 aasta alguses hindab klubi oma võimekust täiendavate ürituste loomise seisukohalt. Olulisemateks ideedeks on triatloni ja jooksuvõistluse korraldamine ja läbiviimine.